Espais

NAU IVANOW

CADEERA és acollida en la seva primera edició per la Nau Ivanow, Fàbrica de Creació ubicada al barri de La Sagrera, a Barcelona. La Nau Ivanow fa un temps que ha començat a endinsar-se en l’àmbit de l’educació i la cultura a través de projectes que treballin per vincular aquestes dues temàtiques, amb l’objectiu de convertir-ho en un dels seus eixos de treball en un futur.

La Nau Ivanow és un espai d’acollida, d’acompanyament, d’assaig i error, d’investigació; un refugi on les companyies d’arts escèniques que l’habiten poden trobar el caliu per treballar sense presses, amb bones condicions, i que no se sentin només usuàries d’un espai, sinó habitants naturals.

El conjunt de projectes de la Nau Ivanow ve marcat per tres grans eixos de treball amb un denominador comú, la internacionalització, que de manera transversal és present en tots els projectes que duem a terme. Així doncs apostem per:

  • La creació, donem cobertura a totes les etapes del procés creatiu i a tota la cadena de valor d’un projecte escènic. Oferim la tranquil·litat necessària per investigar i treballar sense la pressa de treure resultats i de crear “productes” que sovint no reflecteixen l’esperit de les companyies.
  • L’acompanyament, per fer créixer i donar a conèixer el treball de les companyies. La Nau Ivanow fa una aposta clara per acompanyar sense cap tipus d’ingerència artística, cada companyia ha de ser lliure de triar el seu camí. Des de la Nau l’acompanyarem tot ajudant a la professionalització i a la dignificació de les seves condicions de treball, tant presents com futures.
  • El treball amb el territori, som un espai on les comunitats poden viure els processos creatius i on mitjançant la participació d’aquestes s’estableix un diàleg directe amb les companyies que fa créixer tothom. Aquesta convivència ha de servir d’impuls per generar societats crítiques i cohesionades i companyies compromeses amb les comunitats que les envolten.

Així doncs, les residències són el nostre focus principal de treball. Volem dignificar les condicions de treball durant aquest procés de creació de les companyies, acompanyant-les sempre i dotant-les dels recursos necessaris que estan al nostre abast.

Missió

La Nau Ivanow té com a missió facilitar la creació, la mobilitat i la internacionalització dels projectes, així com la capacitació dels professionals de la cultura, en especial de les companyies d’arts escèniques emergents.

Visió

Volem ser un referent internacional en la professionalització, la mobilitat i les residències de creació escènica, tot ajudant a la dignificació del sector, i a la vegada ser un espai on les comunitats dels territoris puguin conviure amb les companyies i siguin part dels processos creatius.

Valors

Alguns dels valors que ens defineixen són la confiança que oferim a les companyies, la capacitat d’experimentar amb tranquil·litat i flexibilitat, la proximitat per fer visible a la població els processos que es duen a terme, el compromís amb el territori i el retorn social. I tot això amb la màxima qualitat, rigor i cooperació possibles.

La Nau Ivanow és Premi Crítica Serra d’Or a la millor proposta i Premi FAD Barcelona, ​​Aplaudiment Sebastià Gasch, a la Creació Emergent.