Omet al contingut

28 i 29 d’abril de 2022
en la Nau Ivanow

DIJOUS
28 D’ABRIL

/ 17.00 h /
TAULA RODONA ART I EDUCACIÓ

L’Aprenentatge Significatiu en l’Experiència Estètica: Emoció i Equitat.

Ens endinsem en l’aprenentatge significatiu per centrar-nos, d’una banda, en la seva dimensió més afectiva i emocional, la que a partir d’una experiència vivencial, transforma l’objectiu de memoritzar una informació en l’objectiu de donar-li un sentit personal al coneixement, per poder-lo explicar i poder-ne crear de nou.

I d’altra banda, abordar l’equitat que brinda l’aprenentatge significatiu en el duo educació i cultura per l’augment de canals i mitjans de comunicació i d’expressió, atenent la diversitat i facilitant el desenvolupament integral dels i les participants, i per l’accessibilitat universal a l’experiència artística i cultural des de l’àmbit educatiu.

Sessió moderada per Patricia Garrido Quiñones, pedagoga i gestora cultural.

Participants:

Silvia Burset Burillo, Enric Prats Gil i Thomas Louvat

Fotos de Carles Araguz

DIJOUS
28 D’ABRIL

/ 18.30 h /
EDUCACIÓ I CULTURA,
INTERCANVI D’EXPERIÈNCIES

Intercanvi de projectes d’Educació i Cultura a partir de tres iniciatives diferents, representant la diversitat de perspectives des d’on viure aquestes experiències.

Sessió moderada per Patricia Garrido Quiñones, pedagoga i gestora cultural.

Participants:

Mauricio Antonio Ortiz Rojas, Judit López González i Marta Rubio Tartera

Fotos de Carles Araguz

DIVENDRES
29 D’ABRIL

/ 10.30 h /
APROXIMACIÓ AL
SISTEMA EDUCATIU

Sessió conceptual i pràctica

Aproximació al Sistema Educatiu per a artistes i creadors/es. Conceptes claus, estratègies i aspectes a tenir en compte per endinsar-se en l’àmbit educatiu des de l’experiència artística.

Participants:

Carme Hoyas Fernández i Mamen Zaera García-Muro

Fotos de Héctor Garrido

Sessions presencials amb inscripció prèvia i retransmeses per streaming.

ORGANITZA

AMB EL SUPORT DE

COL·lABORA